• 01 mai - 02 mai
  • 17 mai - 18 mai
  • 01 mai - 02 mai
  • 17 mai - 18 mai

Krav om politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

I Sofienberg Musikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte: 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: 
Ann-Christin Lindvær

eller hennes stedfortreder: 
Erik Dahle

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.  Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. (navn på styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i korpset) sender søknaden til politiet.  
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.  
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til (navn på styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i korpset).

Sofienberg Musikkorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen  
Styret i Sofienberg Musikkorps

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på 
http://www.musikkorps.no/politiattest

Har du husket å støtte Soffa gjennom grasrotandelen til Norsk tipping?

send: "GRASROTANDELEN 984345518" til 2020 ( gratis ) og sørg for at soffa får øremerket inntekter når du tipper!

For alternative metoder ta en titt her: Grasrotandelen